GAME VUI 24H

TOP GAME SEARCHES

anh hung muay 2742html

anh hung muay 2742html

anh hung muay 2742html

anh hung muay 2742

anh hung muay 2742html

anh hung muay 2742

anh hung muay 2742

anh hung muay 2742html

anh hung muay 2742html

anh hung muay 2742

anh hung muay 2742html

anh hung muay 2742html

anh hung muay 2742

enanh hung muay 2742

enanh hung muay 2742

enanh hung muay 2742

enanh hung muay 2742

enanh hung muay 2742

enanh hung muay 2742

enanh hung muay 2742

Anh hùng muay

Cách chơi game Anh hùng muay

1200 năm trước công nguyên, trái đất bị thế lực đen tối Siam ngự trị. Với sức mạnh siêu phàm của hắn đã thâu tóm hành tinh của chúng ta, loài người bị đàn áp dã man. Trong bối cảnh đó, xuất hiện một người anh hùng tên là Muay Thai, anh đã chiến đấu dũng cảm với thế lực đen tối để mang lánh sáng trở lại cho trái đất.

Mũi tên di chuyển Z: đỡ đòn, X: đấm, C: đá


  • 1
  • 2