GAME VUI 24H

TOP GAME SEARCHES

bom nuoc chong han

bom nuoc chong han-1217html

bom nuoc chong han

bom nuoc chong han-1217html

bom nuoc chong han

bom nuoc chong han-1217

bom nuoc chong han

bom nuoc chong han

bom nuoc chong han

bom nuoc chong han

bom nuoc chong han-1217html

bom nuoc chong han-1217html

bom nuoc chong han

bom nuoc chong han-1217

bom nuoc chong han-1217html

bom nuoc chong han-1217html

bom nuoc chong han

bom nuoc chong han-1217html

bom nuoc chong han-1217

bom nuoc chong han-1217html

Bơm nước chống hạn

Cách chơi game Bơm nước chống hạn

Mục tiêu cuối cùng của trò chơi là bạn hoàn thành được một đường ống hoàn chỉnh dẫn nước về cho lũ gia súc và ruộng ngô. Click chuột trái để xoay các đoạn ống theo ý bạn. Khi đã lắp xong, bạn click và


  • 1
  • 2