GAME VUI 24H

TOP GAME SEARCHES

chuot chui tap bay

chuot chui tap bay

chuot chui tap bay

chuot chui tap bay

chuot chui tap bay

chuot chui tap bay

chuot chui tap bay

chuot chui tap bay

chuot chui tap bay

chuột chũi tập bay

chuot chui tap bay

chuot chui tap bay

chuot chui tap bay

chuot chui tap bay

anh em chuot chui

anh em chuot chui

anh em chuot chui

tieu diet chuot chui

tieu diet chuot chui

anh em chuot chui

Chuột chũi tập bay

Cách chơi game Chuột chũi tập bay

Click chuột lần thứ nhất để chú chuột nhảy lên cao, căn chính xác khi chú ta rơi xuống rồi click lần hai để một chú khác dùng chiếc gối bắn chú ta đi thật xa. Trong khi bay cố gắng giữ và click chuột


  • 1
  • 2