GAME VUI 24H

TOP GAME SEARCHES

bóng xanh bóng đỏ

bóng xanh bóng đỏ

bóng xanh bóng đỏ

bóng xanh bóng đỏ

bóng xanh bóng đỏ

bang chuyen van chuyen

bang chuyen van chuyen

bang chuyen van chuyen

bang chuyen van chuyen

bang chuyen van chuyen

bang chuyen van chuyen

bang chuyen van chuyen

bang chuyen van chuyen

bang chuyen van chuyen

bang chuyen van chuyen

bang chuyen van chuyen

bang chuyen van chuyen

bang chuyen van chuyen

chuyen do an nhanh

chuyen do nhanh

Chuyển đồ ăn nhanh

Cách chơi game Chuyển đồ ăn nhanh

Click chuột về khách hàng để chuyển đồ ăn. Nhấn phím Space (phím cách) để lấy thêm đồ ăn. Chú ý chuyển đúng món ăn cho khách nha


  • 1
  • 2