GAME VUI 24H

TOP GAME SEARCHES

cuoc chien khoi vuong

cuoc chien khoi vuong

cuoc chien khoi vuong

cuoc chien khoi vuong

cuoc chien khoi vuong

cuoc chien khoi vuong

cuoc chien khoi vuong

game cuoc chien khoi-vuong

cuoc chien khoi vuong

cuoc chien khoi vuong

cuoc chien khoi vuong

game cuoc chien khoi-vuong

game cuoc chien khoi-vuong

cuoc chien khoi vuong

cuoc chien khoi vuong

cuoc chien khoi vuong

cuoc chien khoi vuong

game cuoc chien khoi-vuong

cuoc chien khoi vuong

cuoc chien khoi vuong

Cuộc chiến khối vuông

Cách chơi game Cuộc chiến khối vuông

Các phím được mặc định sẵn là : di chuyển bằng phím mũi tên, bắn bằng phím "/" và chuyển đổi vũ khí bằng 2 phím "," và ".". Bạn có thể thay đổi các phím điều khiển tùy ý trong mục "Controls" của game.


  • 1
  • 2