GAME VUI 24H

TOP GAME SEARCHES

game cuoc chien rung-xanh

cuoc chien rung xanh

game cuoc chien rung-xanh

cuoc chien rung xanh-

cuoc chien rung xanh-

cuoc chien rung xanh

cuoc chien rung xanh

game cuoc chien rung-xanh

cuoc chien rung xanh-

game cuoc chien rung-xanh

game cuoc chien rung-xanh

cuoc chien rung xanh

cuoc chien rung xanh-

game cuoc chien rung-xanh

game cuoc chien rung-xanh

cuoc chien rung xanh-

cuoc chien rung xanh-

cuoc chien rung xanh-

cuoc chien rung xanh

game cuoc chien rung-xanh

Cuộc chiến rừng xanh

Cách chơi game Cuộc chiến rừng xanh

Sử dụng chuột để mua bán, nâng cấp thổ dân và các hoạt động khác. Di chuyển bản đồ bằng phím → , ← hoặc A,D. Click mua thổ dân (khi bạn có đủ tiền) . Anh chàng thổ dân Soil Research(mặc đồ trắng) sẽ giúp bạn kiểm tra đâu là vùng đất nên sử dụng. Sau khi đào đất kiểm tra, mảnh đất sẽ xuất hiện các con số 0~3 tương đương với lợi ích của nó. Bạn có thể xây tháp canh, kho sản xuất thịt và dầu... Hãy cản trở sự tấn công làng từ thú rừng nhé, chúng đều là thú ăn thịt đấy T___T


  • 1
  • 2