GAME VUI 24H

TOP GAME SEARCHES

thám hiểm đại dương

dai duong sau tham

dai duong sau tham

game dai duong sau-tham

dai duong sau tham

dai duong sau tham

dai duong sau tham

game dai duong sau-tham

dai duong sau tham-1602

game dai duong sau-tham

game dai duong sau-tham

dai duong sau tham

dai duong sau tham-1602

dai duong sau tham

dai duong sau tham

dai duong sau tham

dai duong sau tham

game dai duong sau-tham

dai duong sau tham

game dai duong sau-tham

Đại dương sâu thẳm

Cách chơi game Đại dương sâu thẳm

Hãy cùng vịt Tweetie dọn sạch rác ở biển bạn nhé ^^

Dùng các phím trỏ để di chuyển xuống đáy biển dọn sạch rác. Hãy tránh va chạm với các sinh vật biển và để ý cột đo oxy nhé!


  • 1
  • 2