GAME VUI 24H

TOP GAME SEARCHES

bảo vẹ kho ba

bảo vệ kho báu

bảo vệ kho báu

bảo vệ kho báu

bảo vẹ kho ba

bảo vẹ kho ba

1329 hoan thanh-bao-tri-he-thong-thanh-toan-tam-quoc

1288 hoan thanh bao-tri-he-thong-thanh

1288 hoan thanh bao-tri-he-thong-thanh

1288 hoan thanh bao-tri-he-thong-thanh

1288 hoan thanh bao-tri-he-thong-thanh

1288 hoan thanh bao-tri-he-thong-thanh

1288 hoan thanh bao-tri-he-thong-thanh

game avatar bao ve-thanh-6140

game avatar bao ve-thanh-6140

game avatar bao ve-thanh-6140

game avatar bao ve-thanh-6140

game avatar bao ve-thanh-6140

game avatar bao ve-thanh-6140

game avatar bao ve-thanh-6140

Avatar Bảo Vệ Thành

Cách chơi game Avatar Bảo Vệ Thành

 Sử dụng chuột chọn loại vũ khí mà bạn muốn tấn công  Di chuyển chuột để điều chỉnh hướng bắn  Click giữ trái chuột cho đến khi đạt được lực bắn mong muốn

  • 1
  • 2