GAME VUI 24H

TOP GAME SEARCHES

game ba chu sue-lam-sushi

game ba chu sue-lam-sushi

game ba chu sue-lam-sushi

game ba chu sue-lam-sushi

game ba chu sue-lam-sushi

game ba chu sue-lam-sushi

engame ba chu sue-lam-sushi

engame ba chu sue-lam-sushi

game ba chu sue-lam-sushi

game ba chu sue-lam-sushi

game ba chu sue-lam-sushi

game ba chu sue-lam-sushi

game ba chu sue-lam-sushi

game ba chu sue-lam-sushi

engame ba chu sue-lam-sushi

game ba chu sue-lam-sushi

engame ba chu sue-lam-sushi

game ba chu sue-lam-sushi

game ba chu sue-lam-sushi

game ba chu sue-lam-sushi

Bà chủ Sue làm sushi

Cách chơi game Bà chủ Sue làm sushi

dùng chuột để thao tác. Click chuột làm sushi theo mẫu và đặt vào màu đĩa quy định.Khi làm tất cả thực khách hài lòng đến phút chót thì bạn sẽ được thêm tiền thưởng.

  • 1
  • 2