GAME VUI 24H

TOP GAME SEARCHES

game vui chien-thuat-choi-kho-tang-nguyen-rua

game dan tran chien-thuat-thuat

game dan tran chien-thuat-thuat

game dan tran chien-thuat-thuat

game dan tran chien-thuat-thuat

game dan tran chien-thuat-thuat

game dan tran chien-thuat-thuat

game dan tran chien-thuat-thuat

game dan tran chien-thuat-thuat

game dan tran chien-thuat-thuat

game dan tran chien-thuat-thuat

game dan tran chien-thuat-thuat

game dan tran chien-thuat-thuat

game dan tran chien-thuat-thuat

game dan tran chien-thuat-thuat

game dan tran chien-thuat-thuat

game dan tran chien-thuat-thuat

game dan tran chien-thuat-thuat

game chien thuat-chien-tranh-the-gioi-thu-2

game chien thuat-chu-de-chien-tranh-the-gioi-thu-2

Bắn xe tăng chiến thuật

Cách chơi game Bắn xe tăng chiến thuật

- Dùng phím mũi tên hoặc Phím A, S, D  để di chuyển. -  Rê chuột để điều khiển vị trí nòng súng. Click chuột để bắn Mục tiêu: Tiêu diệt phương tiện của địch.

  • 1
  • 2