GAME VUI 24H

TOP GAME SEARCHES

game chu cuoi tim-trau

game chu cuoi tim-trau

game chu cuoi tim-trau

game chu cuoi tim-trau

enchu cuoi tim trau

game hiep si sung-trau

game hiep si sung-trau

game trau bay

game trau bay

game hiep si sung-trau

game chu khi buon-tim-tim

game chu khi buon-tim-tim

game chu khi buon-tim-tim

game chu khi buon-tim-tim

game chu khi buon-tim-tim

game chu khi buon-tim-tim

game chu khi buon-tim-tim

game chu khi buon-tim-tim

game chu khi buon-tim-tim

game chu khi buon-tim-tim

Chú Cuội Tìm Trâu

Cách chơi game Chú Cuội Tìm Trâu

- Dùng các phím mũi tên để di chuyển. - Phím SPACE để đánh. - Chú Cuội mải chơi để bầy trâu đực đi lạc vào rừng. Với sự giúp đỡ của Bụt, chú phải đánh bại lũ thú dữ để tìm lại bầy trâu cho chú thím của mình.

  • 1
  • 2