GAME VUI 24H

TOP GAME SEARCHES

vùng đất quỷ

anh hùng trái đất

anh hùng trái đất

đặt bom

đặt bom

đất nặn ngộ nghĩnh

vùng đất quỷ

động đất cấp cao

đặt bom

đặt bom

đất nặn ngộ nghĩnh

ĐẶT BOM

ĐẶT BOM

vùng đất chết

đặt bom

đất nặn ngộ nghĩnh

đặt bom

đặt bom

đặt bom

vùng đất quỷ

Đặt Bẫy

Cách chơi game Đặt Bẫy

-  Dùng chuột để tương tác. - Kéo các công cụ cần thiết cho việc đặt bẫy, chọn phương hướng chính xác. - Nhấn THỬ BẪY để bắt thử chiếc bẫy hoạt động.

  • 1
  • 2