GAME VUI 24H

TOP GAME SEARCHES

game dau vet rong

game dau vet rong

game dau vet rong

game dau vet rong

game dau vet rong

game dau vet rong

game dau vet rong

game dau vet rong

game dau vet rong

ninja xoa dau vet-2103

ninja xoa dau vet-2103

ninja xoa dau vet-2103

ninja xoa dau vet-2103

game ninja xoa dau-vet

ninja xoa dau vet-2103

ninja xoa dau vet-2103

ninja xoa dau vet

ninja xoa dau vet-2103

ninja xoa dau vet-2103

ninja xoa dau vet

Dấu Vết Rồng

Cách chơi game Dấu Vết Rồng

- Dùng các phím mũi tên để di chuyển. - Dùng các phím A,S,D,F để tấn công. - Dùng phím Space để nói chuyện với NPC. - Thực hiện theo những chỉ dẫn trong suốt quá trình game.

  • 1
  • 2