GAME VUI 24H

TOP GAME SEARCHES

ghet nhau nem da

ghet nhau nem gach

ghet nhau nem da

ghet nhau nem da

ghet nhau nem da

ghet nhau nem da

ghet nhau nem da

ghét nhau ném đá

ghét nhau ném đá

ghét nhau ném đá

ghet nhau nem gach

ghet nhau nem da

ghet nhau nem da

ghet nhau nem da

ghet nhau nem gach

ghet nhau nem da

ghet nhau nem gach

ghet nhau nem gach

ghet nhau nem da

ghét nhau ném đá

Ghét nhau ném đá

Cách chơi game Ghét nhau ném đá

Dùng chuột để tương tác. Rê chuột để điều chỉnh hướng bắn. Giữ chuột để điều chỉnh 

  • 1
  • 2