GAME VUI 24H

TOP GAME SEARCHES

game kim cuong mau-moi-nhat

game kim cuong mau-xanh

game kim cuong mau-xanh

game kim cuong mau-moi-nhat

game kim cuong mau-moi-nhat

game kim cuong mau-24h

kim cuong mau 1102

game kim cuong mau-moi-nhat

game kim cuong mau-24h

game kim cuong mau-co-dien

game kim cuong mau-1

game kim cuong mau-4

game kim cuong mau-moi-nhat

kim cuong mau

game kim cuong mau-nau

game kim cuong mau-xanh

game kim cuong mau-24h

kim cuong mau -1102

game kim cuong mau-moi-nhat

game kim cuong mau-24h

Kim Cương Màu

Cách chơi game Kim Cương Màu

- Dùng chuột click vào những khối kim cương cùng màu để phá tan chúng, nhưng bạn hãy cố gắng đập tan hết các viên kim cương nhé nếu không bạn sẽ bị trừ điểm đấy.

  • 1
  • 2