GAME VUI 24H

TOP GAME SEARCHES

game lam banh ngot-va-banh-kem

game lam banh chung-banh-tet

game lam banh ngot-va-banh-kem

game lam banh chung-banh-tet

game lam banh chung-banh-tet

game lam banh ngot-va-banh-kem

game lam banh chung-banh-tet

game lam banh chung-banh-tet

game lam banh ngot-va-banh-kem

game lam banh chung-banh-tet

game lam banh chung-banh-tet

game lam banh ngot-va-banh-kem

game lam banh chung-banh-tet

game lam banh ngot-va-banh-kem

game lam banh ngot-va-banh-kem

game lam banh chung-banh-tet

game lam banh ngot-va-banh-kem

game lam banh chung-banh-tet

game lam banh ngot-va-banh-kem

game lam banh ngot-va-banh-kem

Làm bánh cá

Cách chơi game Làm bánh cá

dùng chuột để chơi. Bước 1: mở khuông thoa dầu vào. Bước 2: cho bột lớp đầu tiên và sô cô la vào. Bước 3: phủ lớp bột thứ 2 và đóng khuôn lại chờ bánh chín. Nhiệm vụ của bạn là làm ra thật nhiều chiếc bánh cá để bán.

  • 1
  • 2