GAME VUI 24H

TOP GAME SEARCHES

scooby doo ở lâu-đài-ma

lâu đài

lâu đài

lâu đài

lâu đài

thợ săn bí ẩn thoát khỏi lâu đài

thợ săn bí ẩn thoát khỏi lâu đài

thợ săn bí ẩn thoát khỏi lâu đài

scooby doo ở lâu-đài-ma

scooby doo ở lâu-đài-ma

scooby doo ở lâu-đài-ma

scooby doo ở lâu-đài-ma

scooby doo ở lâu-đài-ma

game lau dai thap-bai

game lau dai thap-bai

game lau dai thap-bai

game lau dai thap-bai

game lau dai thap-bai

game lau dai thap-bai

game lau dai thap-bai

Lâu Đài Tháp Bài

Cách chơi game Lâu Đài Tháp Bài

-  Dùng chuột để chơi. - Bạn phải dựa vào lá bái úp hoặc mở để click vào lá bái tương ứng phía dưới, chúng sẽ cách nhau không quá 1 đơn vị, khi không có lá bài tiếp nối, click vào lá bái úp phía trên cùng game. Bạn sẽ thắng khi tất cả các lá bài được mở hết.

  • 1
  • 2