GAME VUI 24H

TOP GAME SEARCHES

game oppa gangnam diet-zombie

game oppa gangnam diet-zombie

game oppa gangnam diet-zombie

oppa gangnam style 2-game-2288html

game oppa gangnam diet-zombie

oppa gangnam style

game oppa gangnam diet-zombie

oppa gangnam style 2242

game oppa gangnam diet-zombie

oppa gangnam style 2240html

oppa gangnam style 2-game-2288html

oppa gangnam style

game oppa gangnam diet-zombie

game oppa gangnam style-2

game oppa gangnam diet-zombie

game oppa gangnam style-2

game oppa gangnam style-dance

game oppa gangnam style-3

game oppa gangnam style-3

game oppa gangnam style-2

Oppa Gangnam nhặt kim cương

Cách chơi game Oppa Gangnam nhặt kim cương

dùng chuột để di chuyển. Nhiệm vụ của bạn là vừa nhặt đá quý hoặc thức ăn trên đường nhảy điệu Oppa Gangnam Style. Bạn cẩn thận thiên thạch rơi đấy. Bạn dùng tiền kiếm được để nâng cấp kỹ năng của mình.

  • 1
  • 2