GAME VUI 24H

TOP GAME SEARCHES

quán ăn vỉa hè

quan an via he

game quan an via-he-11812

quan an via he

quan an via he

game quan an via-he-11812

quan an via he

quan an via he

game quan an via-he-11812

game quan an via-he-11812

quan an via he

game quan an via-he-11812

download game ps vita-via-pc

ca aaaasa ang-via-aaaasa-aan-gia-a-aaasa-aoaasa-ai-tra-aaaasa-a

ba a aaaa-a-aaaaaa-anh-via-a-aaaa-a-aaaaaa-an-la-aaaaa-aoc-na-a-aaaa-a-aaa-a-a-aa-aaaaaa-a-aaaaa-aam

52729740 vendita casa-indipendente-via-recupo-4-apice

enenennha aaaasa an-via-aaaasa-aan-ba-aaaasa-an-xa-aa-aaa-aa-a-ng

enenennha aaaa aa-a-a-aa-a-aaaasaaazaa-aaaaaasaaaa-aa-aaasa-an-via-aaaa-aa-a-a-aa-a-aaaasaaazaa-aaaaaasaaaa-aa-aaasa-aan-ba-aaaa-aa-a-a-aa-a-aaaasaaazaa-a

enenennha aaaa aa-a-a-aa-aaasa-an-via-aaaa-aa-a-a-aa-aaasa-aan-ba-aaaa-aa-a-a-aa-aaasa-an-xa-aaaaaasaaaa-aa-a-aaaasaaazang

ennha aaaa aa-a-a-aa-aaasa-an-via-aaaa-aa-a-a-aa-aaasa-aan-ba-aaaa-aa-a-a-aa-aaasa-an-xa-aaaaaasaaaa-aa-a-aaaasaaazang

Quán ăn vỉa hè

Cách chơi game Quán ăn vỉa hè

- Sử dụng chuột điều khiển. - Bắt đầu một ngày mới chưa có khách, bạn nên tranh thủ đổ bột lên vỉ & nướng bánh, chú ý lật và đưa bánh ra đĩa nhanh kẻo bánh bị cháy. Khi có khách, hãy đem bánh thật nhanh đừng để khách chờ đợi quá lâu, họ sẽ nóng giận bỏ đi đó.

  • 1
  • 2