GAME VUI 24H

TOP GAME SEARCHES

quan ly khu resort-spa

quan ly khu resort-spa

game quan ly khu-resort-spa

quan ly khu resort-spa-5140

quan ly khu resort-spahtml

quan ly khu resort-spahtml

quan ly khu resort-spa-5140

quan ly khu resort-spa

quan ly khu resort-spa-5140

quan ly khu resort-spa-5140html

quan ly khu resort-spahtml

game quan ly khu-resort-spa

game tham quan khu-vuon

quan ly khu resort-spa-5140html

game quan ly khu-resort-spa

quan ly khu resort-spa-5140html

game tham quan khu-vuon

quan ly khu resort-spa

game tham quan khu-vuon

game quan ly khu-resort-spa

Quản lý khu vui chơi

Cách chơi game Quản lý khu vui chơi

 Dùng chuột chơi game Ở khay bên dưới có các khách hàng đang muốn chơi bạn dùng  đưa họ vào đúng chỗ họn muốn chơi. Khi chơi lâu máy móc hỏng bạn phải sửa chữa để người chơi được an toàn.

  • 1
  • 2