GAME VUI 24H

TOP GAME SEARCHES

game quan ly tiem-spa-2-12564

game quan ly tiem-spa-2-12564

game quan ly tiem-lam-banh-kem

game quan ly tiem-spa-2-12564

game quan ly tiem-lam-banh-kem

quản lý tiệm bánh

game quan ly tiem-lam-banh-kem

quan ly tiem kem

quan ly tiem

quan ly tiem kem

game quan ly tiem-spa-2-12564

quan ly tiem net-2850

game quan ly tiem-lam-banh-kem

quan ly tiem banh

game quan ly tiem-spa-2-12564

quan ly tiem banh

game quan ly tiem-spa-2-12564

quan ly tiem

game quan ly tiem-spa-2-12564

game quan ly tiem-lam-banh-kem

Quản lý tiệm may

Cách chơi game Quản lý tiệm may

sử dụng chuột thao tác. Nhiệm vụ của bạn là đón tiếp khách hàng, lấy số đo 3 vòng rồi dùng loại vải khách yêu để may cho khách.

  • 1
  • 2