GAME VUI 24H

TOP GAME SEARCHES

game simpsons bejeweled

game simpsons bejeweled

game simpsons bejeweled

game simpsons bejeweled

game simpsons bejeweled

simpsons chay tron

simpsons vs zombie

simpsons chay tron

simpsons phieu luu 2

simpsons chay tron

simpsons phieu luu 2

simpsons chay tron

simpsons chay tron

simpsons chay tron

simpsons chay tron

simpsons vs zombie

simpsons phieu luu 2

game simpsons ban sung-biet-kich

simpsons phieu luu 2

simpsons vs zombie

Simpsons bejeweled

Cách chơi game Simpsons bejeweled

Dùng chuột click vào những khuôn mặt giống nhau để loại trừ chúng đi. Mục tiêu: Loại trừ càng nhiều hình giống nhau điểm ghi càng cao.