GAME VUI 24H

TOP GAME SEARCHES

thay phap diet cuong-thi

thay phap diet cuong-thi

thay phap diet cuong-thi

thay phap diet cuong-thihtml

thay phap diet cuong-thi

thay phap diet cuong-thi

thay phap diet cuong-thi

thay phap diet cuong-thi-4149html

thay phap diet cuong-thihtml

thay phap diet cuong-thihtml

thay phap diet cuong-thi

thay phap diet cuong-thi

thay phap diet cuong-thi-4149html

thay phap diet cuong-thi

thay phap diet cuong-thi-4149html

thay phap diet cuong-thi

thay phap diet cuong-thi

thay phap diet cuong-thi-4149html

thay phap diet cuong-thi

thay phap diet cuong-thi

Thây Ma Cuồng Nộ

Cách chơi game Thây Ma Cuồng Nộ

- Dùng chuột để tấn công. - Dùng A W S D di chuyển sang các hướng.- Phím R nạp đạ.  - Phím E Q đổi súng. - Rất nhiều ma quỷ đang điên loạn hiện lên tấn công người dân, bạn là một tráng sĩ với tay súng thuộc loại bậc nhất hãy đứng lên chống lại chúng.

  • 1
  • 2