GAME VUI 24H

TOP GAME SEARCHES

truyen thuyet ninja i

truyen thuyet ninja 2

truyen thuyet ninja 2-game

truyen thuyet ninja 2-game

truyen thuyet ninja i

truyen thuyet ninja 2-game

truyen thuyet ninja 2

truyen thuyet ninja i

truyen thuyet ninja 2

truyen thuyet ninja i

truyen thuyet ninja 2-game-1684

truyen thuyet ninja 2-game

truyen thuyet ninja i

truyen thuyet ninja 2

truyen thuyet ninja

game truyen thuyet ninja-2

truyen thuyet ninja 2

truyen thuyet ninja i

truyen thuyet ninja 2

truyen thuyet ninja 2-game

Truyền Thuyết Ninja II

Cách chơi game Truyền Thuyết Ninja II

-   Mũi tên lên để nhảy. Mũi tên sang trái, sang phải để di chuyển hướng đi của Ninja. -   Nút "Ctrl" để ném phi tiêu. -   Phím "SPACE" để chém kẻ thù. Mục tiêu: Tiêu diệt kẻ thù và cứu người bạn.

  • 1
  • 2