GAME VUI 24H

TOP GAME SEARCHES

game xuong lam banh-kem

game xuong lam banh-kem

game xuong lam banh-kem

game xuong lam banh-kem

game xuong lam banh-kem

game xuong lam banh-kem

game xuong lam banh-kem

game xuong lam banh-kem

game xuong lam banh-kem

Game xưởng làm bánh gato

xuong lam banh

game xuong lam banh-gato

game xuong lam banh-gato

game xuong lam banh-kem

game xuong lam banh-gato

game xuong lam banh-gato

game xuong lam banh-kem

xuong lam banh

game xuong banh gato

game xuong banh gato

Xưởng làm bánh

Cách chơi game Xưởng làm bánh

dùng chuột để thao tác. Nhiệm vụ của bạn là làm bánh theo quy trình đúng loại bánh và đúng số lượng khách hàng đặt để qua màn chơi mới.

  • 1
  • 2