GAME VUI 24H

TOP GAME SEARCHES

con cho sua-gau-gau-di-an-con-sau-bo-lau-nhau

enenencon cho sua-gau-gau-di-an-con-sau-bo-lau-nhau

gau con cuu ban-1736html

gau con cuu ban-1736html

gấu con cứu bạn

gau con cuu ban

game gau con cuu-ban

gau con cuu ban

game gau con cuu-ban

gau con cuu ban-1736html

gau con cuu ban

gau con cuu ban-1736html

game gau con cuu-ban

game gau con cuu-ban

gau con cuu ban

gau con cuu ban-1736html

gau con cuu ban

gau con cuu ban

gau con cuu ban-1736html

gấu con cứu bạn

Gấu con cứu bạn

Cách chơi game Gấu con cứu bạn

Bạn chỉ cần dùng chuột hoặc 4 mũi tên lên, xuống, trái, phải để điều khiển đường bay của chú gấu, sao cho chú ấy không đâm vào các con chim ác điểu và mấy toà tháp, đến cứu và đưa người bạn đang gặp nạn.


  • 1
  • 2