GAME VUI 24H

TOP GAME SEARCHES

heo con đào ngọc

heo con dao ngoc

heo con dao ngoc

heo con dao ngoc

heo con dao ngoc

heo con dao ngoc

heo con dao ngoc

heo con dao ngoc

heo con dao ngoc

thảm kịch trên đảo

tứ tuyệt đao 2

tứ tuyệt đao 2

nữ đạo chích el-tigre

đà điểu đào hang

đào vàng đôi

ĐÀO VÀNG 2

ĐÀO VÀNG 2

ĐÀO VÀNG 2 NGƯỜI

ĐÀO VÀNG 2 NGƯỜI

đào vàng

Heo con đào ngọc

Cách chơi game Heo con đào ngọc

Sử dụng mũi tên sang trái, phải để di chuyển chú heo. Xác định vị trí ngọc và quăng mỏ neo bằng mũi tên xuống, lấy ngọc về bằng mũi tên lên. Khai thác càng nhiều ngọc càng tốt, nhớ tránh chướng ngại v


  • 1
  • 2