GAME VUI 24H

TOP GAME SEARCHES

game kinh doanh bat-dong-san-offline

choi game kinh doanh-bat-dong-san-4

game kinh doanh bat-dong-san-cho-iphone

game kinh doanh bat-dong-san

download game kinh doanh-bat-dong-san

web game kinh doanh-bat-dong-san

game kinh doanh bat-dong-san-24h

download game kinh doanh-bat-dong-san

game kinh doanh bat-dong-san-cho-iphone

game kinh doanh bat-dong-san-cho-iphone

download game kinh doanh-bat-dong-san

game kinh doanh bat-dong-san

game kinh doanh bat-dong-san-offline

web game kinh doanh-bat-dong-san

choi game kinh doanh-bat-dong-san-4

game kinh doanh bat-dong-san

download game kinh doanh-bat-dong-san

download game kinh doanh-bat-dong-san

game kinh doanh bat-dong-san-cho-iphone

game kinh doanh bat-dong-san

Kinh doanh bất động sản

Cách chơi game Kinh doanh bất động sản

Bạn hãy sử dụng chuốt trái để mua những ngôi nhà trong khả năng của mình và cũng dùng chuột trái để bán những ngôi nhà đó đi,hãy chú y về giá của từng ngôi nhà thay đổi thất thường!Lưu ý : Game này sẽ được tính theo thời gian các bạn mua được ngôi nhà Sóc Vui, thời gian đó càng ngắn thì điểm các cậu càng cao
Bạn sẽ nhập vai thành một nhà kinh doanh bất động sản thực thụ và bạn sẽ chiến thắng khi mua được ngôi nhà của Sóc Vui,hãy khẳng định khả năng kinh doanh của mình,Đoạt ngôi vị trí vị Tri từ 14h00 ngày 30/07/2007 đến 14h00 ngày 2/8/2007


  • 1
  • 2