GAME VUI 24H

TOP GAME SEARCHES

kinh tron lam banh-169

kinh tron lam banh-169

kinh tron lam banh

kinh tron lam banh-169

enenentro choi nau-an-lam-banh-trang-tron

tro choi lam banh-trang-tron

game lam mon banh-trang-tron

game lam banh trang-tron

game lam mon banh-trang-tron

game lam banh trang-tron

game lam banh trang-tron

game lam mon banh-trang-tron

game lam banh trung-tron-rau

game lam banh trung-tron-rau

game lam mon banh-trang-tron

tro choi lam banh-trang-tron

game lam mon banh-trang-tron

game lam banh trang-tron

game lam banh trang-tron

tro choi nau an-lam-banh-trang-tron

Kính tròn làm bánh

Cách chơi game Kính tròn làm bánh

Click chuột để giúp Kính tròn làm bánh nhé. Các thao tác làm bánh là: click đổ bột vào khuôn, click bỏ mực lên, click khêu lật bánh, quét nước sốt lên bánh và cuối cùng là click vào bàn tay để gói bánh lại đưa cho khách.


  • 1
  • 2