GAME VUI 24H

TOP GAME SEARCHES

lop hoc phu thuy

lop hoc phu thuy

lop hoc phu thuy

lop hoc phu thuy

lop hoc phu thuy

lop hoc phu thuy

lop hoc phu thuy

lop hoc phu thuy

lop hoc phu thuy-3171

lop hoc phu thuy

lop hoc phu thuy

lop hoc phu thuy

lop hoc phu thuy

lop hoc phu thuy

lop hoc phu thuy

lop hoc phu thuy

lop hoc phu thuy

lop hoc phu thuy

lop hoc phu thuy

game hoc lam phu-thuy

Lớp học phù thủy

Cách chơi game Lớp học phù thủy

Bạn là 1 phù thủy mới vào nghề, không ai tin vào tay nghề của bạn. Hãy chứng tỏ mình cho người khác xem nhé.

Người chơi 1: - Phím mũi tên để di chuyển - Phím "L" để dùng phép thuật Người chơi 2: - Phím Lên:"W"- Xuống: "S" - Trái: "A" - Phải: "D"


  • 1
  • 2