GAME VUI 24H

TOP GAME SEARCHES

bom nuoc chong han

bom nuoc chong han-1217html

bom nuoc chong han

bom nuoc chong han-1217html

dat bom sac nuoc-40

bom nuoc chong han

game bom nuoc vao-ho-ca

bom nuoc chong han-1217

dat bom sac nuoc-40

game bom nuoc vao-ho-ca

bom nuoc chong han

bom nuoc chong han

dat bom sac nuoc-40

bom nuoc chong han

dat bom sac nuoc-40

bom nuoc chong han

bom nuoc chong han-1217html

bom nuoc chong han-1217html

bom nuoc chong han

bom nuoc chong han-1217

Máy Bơm Nước

Cách chơi game Máy Bơm Nước

- Di chuột lên từng trẻ để xem sức chịu đựng của chúng. - Click để đưa chúng ra nghỉ ngơi khi mệt mỏi. Hãy chú ý rằng khi trẻ mệt mỏi sẽ làm chậm những trẻ khác.

  • 1
  • 2