GAME VUI 24H

TOP GAME SEARCHES

choi game 7-vien-ngocrong-sieu-nhan-gao-5-anh-em-sieu-nhan-gao-7vien-ngoc-rong

nam anh em sieu-nhan

nam anh em sieu-nhan

game nam anh em-sieu-nhan-dua-xe

game nam anh em-sieu-nhan-dua-xe

nam anh em sieu-nhan

nam anh em sieu-nhan

game nam anh em-sieu-nhan-dua-xe

nam anh em sieu-nhan

game nam anh em-sieu-nhan-dua-xe

nam anh em sieu-nhan

game sieu nhan-thien-su-vs-sieu-nhan-than-kiem

sieu nhan cuong phong-vs-sieu-nhan-gao

sieu nhan cuong phong-vs-sieu-nhan-gao

sieu nhan cuong phong-vs-sieu-nhan-gao

game sieu nhan-gao-va-sieu-nhan-cuong-phong

sieu nhan thien-su-vs-sieu-nhan-than-kiem

sieu nhan cuong-phong-vs-sieu-nhan-gaotophit1

sieu nhan cuong phong-vs-sieu-nhan-gao

sieu nhan cuong phong-vs-sieu-nhan-gao

Năm anh em siêu nhân

Cách chơi game Năm anh em siêu nhân

Năm anh em siêu nhân là game hành động thú vị dành cho các em thiếu nhi.

Sử dụng các phím ←↑↓→ để di chuyển, nhảy hay ngồi. Phím Space để ra đòn, phím ↑ + space để ra đòn trên không. Phím Ctrl để chọn Ranger. Nhấn và giữ phím X để sử dụng năng lực đặc biệt của các Ranger. Phím Z để sử dụng năng lực Dinothunder.


  • 1
  • 2