GAME VUI 24H

TOP GAME SEARCHES

noel kieu soc 2

noel kieu soc 4html

noel kieu soc 2

noel kieu soc 6-game

noel kieu soc 7-game

noel kieu soc 2

noel kieu soc 1

noel kieu soc 4

noel kieu soc 5

noel kieu soc 2

noel kieu soc 5

noel kieu soc 4-game

noel kieu soc 4html

noel kieu soc 2

noel kieu soc 1

noel kieu soc 6-game

noel kieu soc 4-game

noel kieu soc 7-game

noel kieu soc 4

noel kieu soc 5

Noel kiểu Sóc 1

Cách chơi game Noel kiểu Sóc 1

Nhiệm vụ của bạn là bảo vệ Sư phụ khỏi những đợt tấn công của Tuần lộc. Điều khiển nhịp nhàng và hợp lý các nhân vật như Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới và Sa Tăng. Click vào nhân vật đó, giữ chuột để lấy lực và thả tay ra để ném tuyết. Bạn có thể điều khiển được cả 3 nhân vật.


  • 1
  • 2