GAME VUI 24H

TOP GAME SEARCHES

game naruto vs goku-vs-one-piece

naruto vs bleach-vs-one-piece-vs-fairy-tail-game-online

game naruto vs goku-vs-one-piece

game naruto vs goku-vs-one-piece

game y8 dragon-ball-z-vs-naruto-vs-one-piece

naruto vs bleach-vs-one-piece-vs-dragonball-z-games

naruto vs bleach-vs-one-piece-vs-fairy-tail-game-online2nguoi

naruto vs bleach-vs-one-piece-vs-fairy-tail-game

naruto vs bleach-vs-one-piece-vs-fairy-tail-games

naruto vs dragon ball-vs-one-piece-games

naruto vs one-piece-vs-dragon-ball-z-games

enenenengame one piece vs-naruto-mugen

game one piece-vs-naruto-vs-dragonball-z-vs-bleach-vs-fairy-tail

game one piece vs-naruto-3-hacked

naruto vs bleach-vs-one-piece-vs-fairy-tail-game-online-2-nguoi

game one piece vs-naruto-30-hacked

game naruto vs one-piece-vs-dragon-ball

naruto vs bleach-vs-one-piece-vs-fairy-tail-game-online970256

choi game one piece-vs-naruto-40

game one piece vs-naruto-mugen

One Piece VS Naruto 2.0

Cách chơi game One Piece VS Naruto 2.0

+ Người chơi 1: - Phím W A S D để di chuyển. - Phím J để tấn công. Phím K để nhảy lên. Phím L để phi thân. - Phím U để kéo đối thủ gần lại. Phím I để chơi tuyệt chiêu. Phím O để nhờ đồng đội trợ giúp. + Người chơi 2: - Phím mũi tên để di chuyển. - Phím 1 để tấn công. Phím 2 để nhảy lên. Phím 3 để phi thân. - Phím 4 để kéo đối thủ gần lại. Phím 5 để chơi tuyệt chiêu. Phím 6 để nhờ đồng đội trợ giúp.    

  • 1
  • 2