GAME VUI 24H

TOP GAME SEARCHES

scubidu trong bao tang-ma-3479html

scubidu trong bao tang-ma-3479

scubidu trong bao tang-ma-3479html

scubidu trong bao tang-ma

scubidu trong bao tang-ma

scubidu trong bao tang

scubidu trong bao tang-ma

scubidu trong bao tang-ma-3479

scubidu trong bao tang-ma

scubidu trong bao tang-ma

scubidu trong bao tang-ma-3479html

scubidu trong bao tang-ma-3479html

cuoc chien trong bao-tang

game cuoc chien trong-bao-tang

tang bao cac-trong-game-kiem-hiep-thap-dien-mai-phuc-21140html

cuoc chien trong bao-tang

game cuoc chien trong-bao-tang

cuoc chien trong bao-tang

thong bao tang-thoi-gian-bao-tri-dinh-ky-5927html

thong bao bao-tri-dinh-ky-trong-mu-vo-song-game-mu-mobile-moi-nhat-873html

Scubidu trong bảo tàng ma

Cách chơi game Scubidu trong bảo tàng ma

Scoopy Doo lạc trong viện bảo tàng ma ám. Chú chó rất hoảng sợ và cần fải chạy thật nhanh, nhặt được thật nhiều vật phẩm để không bị con ma bắt đem đi. Hãy giúp chú ta thoát khỏi viện bảo tàng đáng sợ đó nhé!

Dùng 2 phim mũi qua lại tên để di chuyển. Nhấn thanh Space để nhảy.


  • 1
  • 2