GAME VUI 24H

TOP GAME SEARCHES

game sieu cap truyen-tranh-34-v2

sieu cap truyen tranh-36

sieu cap truyen tranh-32

sieu cap truyen tranh-34

tong hop game sieu-cap-truyen-tranh

sieu cap truyen tranh-34

game sieu cap truyen-tranh-34-v2

game sieu cap truyen-tranh-34-v2

sieu cap truyen tranh-36

sieu cap truyen tranh-32

game sieu cap truyen-tranh-34-v2

sieu cap truyen tranh-34

sieu cap truyen tranh

sieu cap truyen tranh-34

game sieu cap truyen-tranh-33html

sieu cap truyen tranh-34

game sieu cap truyen-tranh-34-v2

game sieu cap truyen-tranh-34-v2html

sieu cap truyen tranh

game sieu cap truyen-tranh-33html

Siêu cấp truyện tranh 3.4

Cách chơi game Siêu cấp truyện tranh 3.4

+ Người chơi 1:  Dùng phím W A S D để di chuyển.  Các phím U I O J K L để đánh. + Người chơi 2:   Dùng phím mũi tên để di chuyển.       Các phím 1 2 3 4 5 6 để đánh. Mục tiêu: Đánh bại đối thủ.

  • 1
  • 2