GAME VUI 24H

TOP GAME SEARCHES

download game dan-tran-tam-quoc-dien-nghia-offline

tam quoc dien nghia

enenentam quoc dien nghia

enenentam quoc dien nghia

enenentam quoc dien nghia

enenentam quoc dien nghia

enenentam quoc dien nghia

enenentam quoc dien nghia

enenentam quoc dien nghia

enenentam quoc dien nghia

enenentam quoc dien nghia

tam quoc chi co-dien-3782html

tam quoc chi co-dien-3782html

tam quoc chi co-dien-3782

tam quoc chi co-dien-3782html

tam quoc chi co-dien-3782html

tam quoc chi co-dien-3782html

tam quoc chi co-dien-3782

tam quoc chi co-dien-3782

tam quoc dien nghia51d3822211d29-3167

Tam Quốc Diễn Nghĩa

Cách chơi game Tam Quốc Diễn Nghĩa

Bạn sẽ nhập vai một anh hùng Tam Quốc trừ gian diệt bạo, bình định giang sơn. Chúc các bạn chơi game vui vẻ

Ngừơi chơi 1: Phím W,A,S,D để di chuyển. J tấn công, K nhảy Kỹ năng: J+K, S+W+J, S+K, W/S+J Người chơi 2: phím mũi tên di chuyển, 1 tấn công, 2 nhảy


  • 1
  • 2