GAME VUI 24H

TOP GAME SEARCHES

game phòng thủ

thu vien lydia

thu vien lydia

thu vien lydia

thu vien lydia

thu vien lydia

th vin lydia

th vin lydia

th vin lydia

th vin lydia

th vin lydia

th vin lydia

gioi thieu hop thu-va-thu-vien-141html

gioi thieu hop thu-va-thu-vien-141html

gioi thieu hop thu-va-thu-vien-141html

gioi thieu hop thu-va-thu-vien

gioi thieu hop thu-va-thu-vien-141html

gioi thieu hop thu-va-thu-vien-141html

gioi thieu hop thu-va-thu-vien

gioi thieu hop thu-va-thu-vien

Thư viện Lydia

Cách chơi game Thư viện Lydia

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển bà Lydia đến những ngăn sách để lấy sách theo yêu cầu của khách. Nhấn phím Space (phím cách) để lấy sách và đưa cho khách.


  • 1
  • 2