GAME VUI 24H

TOP GAME SEARCHES

tiem banh sandwich nha-soc

tiem banh sandwich nha-soc-

tiem banh sandwich nha-soc

tiem banh sandwich nha-soc

tiem banh sandwich nha-soc

tiem banh sandwich nha-soc

tiem banh sandwich nha-soc

tiem banh sandwich nha-soc-

tiem banh sandwich nha-soc

tiem banh sandwich nha-soc

tiem banh sandwich cua-sue

tiem banh sandwich cua-sue

tiem banh sandwich cua-sue-83

tiem banh sandwich cua-sue

tiem banh sandwich 3-5134

tiem banh sandwich cua-sue-81

tiem banh sandwich cua-sue-82

tiem banh sandwich cua-sue-83

tiem banh sandwich cua-sue

game tiem banh sandwich-2

Tiệm bánh Sandwich nhà Sóc

Cách chơi game Tiệm bánh Sandwich nhà Sóc

Dùng phím Space để lấy những thành phần của bánh mà khách đã chọn. Phím Z để làm nổi bật nhân bánh mà khách chọn trong số những nhân bánh đang chạy trên khay. Phím X làm nhân đôi nhân bánh mà khách chọn. Phím C làm cho các nhân bánh trên khay chạy chậm lại. Sau mỗi ngày bán hàng, bạn có thể dùng tiền mua thêm các biểu tượng trợ giúp bằng cách ấn phím Z, X, C tương ứng. Số lần ấn bằng số lượng biểu tượng mà bạn mua, tối đa mỗi lần mua là 5 biểu tượng.


  • 1
  • 2