GAME VUI 24H

TOP GAME SEARCHES

game truy tim vien-da-than

game truy tim vien-da-than

game truy tim vien-da-than

game truy tim non-than

enenenenchuoi su kien-open-beta-truy-tim-huan-luyen-vien-tai-ba-428html

enenenenenenenchuoi su kien-open-beta-truy-tim-huan-luyen-vien-tai-ba-428html

enenenenenchuoi su kien-open-beta-truy-tim-huan-luyen-vien-tai-ba-428html

chuoi su kien-open-beta-truy-tim-huan-luyen-vien-tai-ba

enenenenenenchuoi su kien-open-beta-truy-tim-huan-luyen-vien-tai-ba-428html

chuoi su kien-open-beta-truy-tim-huan-luyen-vien-tai-ba-428

chuoi su kien-open-beta-truy-tim-huan-luyen-vien-tai-ba-428html

enenenchuoi su kien-open-beta-truy-tim-huan-luyen-vien-tai-ba-428html

than thuong truy kich-youtube

than thuong truy kich-youtube

phim than thuong truy-kich-tap-21

than thuong truy kich-youtube

phim than thuong truy-kich-2013

than thuong truy kich-tap-23

than thuong truy kich-tap-24

phim than thuong truy-kich-2013

Truy tìm viên đá thần

Cách chơi game Truy tìm viên đá thần

Truy tìm viên đá thần là game trí tuệ nhưng có cách chơi rất đơn giản chỉ bằng cách click chuột. Quan trọng là bạn phải tìm được đường tới viên đá ^^

Rất đơn giản, bạn dùng chuột click vào các điểm trên flash game để cho Joe di chuyển. Nếu sai đường thì bạn phải quay lại. Nhiệm vụ của bạn là giúp Joe tìm được lối tới khe vực của làng Chamston.


  • 1
  • 2