GAME VUI 24H

TOP GAME SEARCHES

truyen nhan ninja

truyen nhan ninja

truyen nhan ninja

truyen nhan ninja

truyen nhan ninja

truyen nhan ninja

lol truyen ky-cuoc-thi-miss-lol-truyen-ky-21534html

lol truyen ky-cuoc-thi-miss-lol-truyen-ky

cot truyen cau ma-truyen-ky

cot truyen cau ma-truyen-ky

encot truyen cau ma-truyen-ky-457html

cot truyen cau ma-truyen-ky

encot truyen cau ma-truyen-ky-457html

cot truyen cau ma-truyen-ky

cot truyen cau ma-truyen-ky

encot truyen cau ma-truyen-ky-457html

encot truyen cau ma-truyen-ky-457html

encot truyen cau ma-truyen-ky-457html

cot truyen cau ma-truyen-ky-457html

encot truyen cau ma-truyen-ky-457html

Truyền nhân Ninja

Cách chơi game Truyền nhân Ninja

Sử dụng các phím ← → để di chuyển trái phải. Phím ↑ để nhảy. Phím ↓ hoặc D để phòng thủ. Phím A và S để tấn công. Phím 1,2,3 để chọn item. Phím W để ném Shuriken hoặc tên.


  • 1
  • 2