GAME VUI 24H

TOP GAME SEARCHES

truyen thuyet anh hung

truyen thuyet anh hung

truyen thuyet anh

truyen thuyet anh

truyen thuyet anh

truyen thuyet anh

truyen thuyet anh

truyen thuyet anh

truyen thuyet anh

truyen thuyet anh

truyen thuyet anh

truyen thuyet anh

truyen thuyet anh

truyen thuyet anh

truyen thuyet anh

truyen thuyet anh

truyen thuyet anh

truyen thuyet anh

enenenenentruyen thuyet anh hung

enenenenentruyen thuyet anh hung

Truyền thuyết anh hùng

Cách chơi game Truyền thuyết anh hùng

Những con quái vật tấn công kinh thành, một anh hùng duy nhất có thể diệt chúng. Truyền thuyết bắt đầu...

Sử dụng: - Phím A, S. D, W để di chuyển. - Phím K, U. I để thực hiện các đòn tấn công. - Phím J để nhảy. - Phím L để cúi.


  • 1
  • 2