GAME VUI 24H

TOP GAME SEARCHES

truyen thuyet cay den-than-1882

truyen thuyet cay den-than-1883

truyen thuyet cay den-than-1883

truyen thuyet cay den-than-1882

truyen thuyet cay den-than-1883

truyen thuyet cay den-than-1882

truyen thuyet cay den-than-1883

truyen thuyet cay den-than-1883

truyen thuyet cay den-than-1882

truyen thuyet cay den-than

thần đèn

thần đèn

rồng đen 3

rồng đen 3

đường đến hollywood

đường đến hollywood

9 kiếp mèo đen

9 kiếp mèo đen

rồng đen

rồng đen 3

Truyền thuyết cây đèn thần

Cách chơi game Truyền thuyết cây đèn thần

Cùng bước vào hành trình giải mã những bí mật về cây đèn thần trứ danh của Aladdin trong game trí tuệ, thiếu nhi Truyền thuyết cây đèn thần nào các bạn!!!

Bạn dùng chuột để thu thập những mảnh đồ thần bị vỡ, lắp ghép thành chiếc chìa khóa mở chiếc rương chứa cây đèn thần. Hành trình bắt đầu...


  • 1
  • 2