GAME VUI 24H

TOP GAME SEARCHES

vuon dua nha soc

vuon dua nha soc

nha a aaasa-aa-a-aaasa-a-a-a-aaasa-ang-game-nha-a-aaasa-aa-a-aaasa-aoa-a-aaasa-ap-vai-hay-nha-a-aaasa-aa-a-aaasa-aoa-a-aaasa-at-cho-pc

nhá ¯ng game nháÂo­p-vai-hay-nháÂoÂ¥t-cho-iphone

nhá ¯ng game nháÂo­p-vai-hay-nháÂoÂ¥t-cho-pc

nhá ¯ng game online-nháÂo­p-vai-hay-nháÂoÂ¥t-hiá ‡n-nay

nha aaaasa aa-aa-aaasa-aa-aaaasa-aa-aa-aaasa-a-a-aaaasa-aa-aa-aaasa-ang-game-nha-aaaasa-aa-aa-aaasa-aa-aaaasa-aa-aa-aaasa-aoa-aaaasa-aa-aa-aaasa-ap-vai-hay-nha

nha a aaaa-aa-a-aaaa-a-a-a-aaaa-ang-game-nha-a-aaaa-aa-a-aaaa-aoa-a-aaaa-ap-vai-hay-nha-a-aaaa-aa-a-aaaa-aoa-a-aaaa-at-cho-pc

nha a aaaa-a-aaa-ang-game-online-nha-a-aaaa-aoaaa-ap-vai-hay-nha-a-aaaa-aoaaa-at-hia-a-aaaa-a-aaaaaa-an-nay

nha a aaasa-a-aasa-ang-game-nha-a-aaasa-aoaasa-ap-vai-hay-nha-a-aaasa-aoaasa-at-cho-pc

nha aaaaa aa-aa-aaa-a-a-aa-aaa-ang-game-nha-aaaaa-aa-aa-aaa-aoa-aa-aaa-ap-vai-hay-nha-aaaaa-aa-aa-aaa-aoa-aa-aaa-at-cho-iphone

nhá ¯ng game online-nháÂo­p-vai-hay-nháÂoÂ¥t-hiá ‡n-nay

nhA£A¡A¢A A¢A¯ng game nhA£A¡A¢AoA¢A­p-vai-hay-nhA£A¡A¢AoA¢A¥t-cho-pc

nha aaaasa aa-aa-aaasa-a-a-aa-aaasa-ang-game-online-nha-aaaasa-aa-aa-aaasa-aoa-aa-aaasa-ap-vai-hay-nha-aaaasa-aa-aa-aaasa-aoa-aa-aaasa-at-hia-aaaasa-aa-aa-aaasa-a-a-a-a

nhá ¯ng game nháÂo­p-vai-hay-nháÂoÂ¥t-cho-iphone

nhá ¯ng game nháÂo­p-vai-hay-nháÂoÂ¥t-cho-pc

nha a aaaa-a-aaa-ang-game-nha-a-aaaa-aoaaa-ap-vai-hay-nha-a-aaaa-aoaaa-at-cho-iphone

nha a aaasa-a-aasa-ang-game-nha-a-aaasa-aoaasa-ap-vai-hay-nha-a-aaasa-aoaasa-at-cho-iphone

nha aaaaa aa-aa-aaa-aa-aaaaa-aa-aa-aaa-a-a-aaaaa-aa-aa-aaa-ang-game-nha-aaaaa-aa-aa-aaa-aa-aaaaa-aa-aa-aaa-aoa-aaaaa-aa-aa-aaa-ap-vai-hay-nha

nha aaaaa aa-aa-aaa-a-a-aa-aaa-ang-game-online-nha-aaaaa-aa-aa-aaa-aoa-aa-aaa-ap-vai-hay-nha-aaaaa-aa-aa-aaa-aoa-aa-aaa-at-hia-aaaaa-aa-aa-aaa-a-a-a-a

Vườn dưa nhà Sóc

Cách chơi game Vườn dưa nhà Sóc

Dùng chuột để chơi game. Trước tiên dùng chuột click lấy cuốc để xới đất. Tiếp theo click vào hạt giống để thả vào hố bạn vừa xới. Rồi đổ thêm bột đạm dinh dưỡng lên đó (biểu tượng bao túi). Click vào bình tưới nước để thêm độ ẩm cho cây. Cây cối cần có sự tác động của yếu tố tự nhiên, bạn nên kéo đám mây đến để cho chút mưa lên cây, cây sẽ mọc nhanh hơn đấy. Chú ý có nước tăng trưởng cho cây đấy, nếu thời gian gấp quá có thể dùng đến chúng. Và đôi khi cũng sẽ có kẻ phá hoại những quả dưa của bạn đấy, hãy dùng búa để đập lên đầu hắn nhé!


  • 1
  • 2