GAME VUI 24H

TOP GAME SEARCHES

zombie cuong loan 3795

zombie cuong loan 3795

zombie cuong loan 3795

zombie cuong loan

zombie cuong loan 3795

zombie cuong loan 3795

zombie cuong loan

zombie cuong loan

zombie cuong loan

game kim cuong loan-12-su-quan

game dieu funk cuong-loan

game kim cuong loan-12-su-quan

game kim cuong loan-12-su-quan

game dieu funk cuong-loan

game kim cuong loan-12-su-quan

game kim cuong loan-12-su-quan

game kim cuong loan-12-su-quan

game dieu funk cuong-loan

game zombie nao loan

game zombie nao loan

Zombie cuồng loạn

Cách chơi game Zombie cuồng loạn

+ Người chơi 1: - WASD để di chuyển. - J để đánh. K để nhảy lên. Nhấn J + K chơi tuyệt chiêu bị mất máu. - L U I O sử dụng tuyệt kỹ khi có năng lương. + Người chơi 2: - Phím mũi tên để di chuyển. - 1 để đánh. 2 để nhảy lên. Nhấn 1 + 2 chơi tuyệt chiêu bị mất máu. - 3 4 5 6 sử dụng tuyệt kỹ khi có năng lương.


  • 1
  • 2